Programma Organisaties met Impact

Met mijn coach-collega’s heb ik het programma ‘Organisaties met impact’ samengesteld dat bestaat uit 7 workshops. Het programma is gericht op samenwerken en het verbeteren ervan. Vooral organisaties waar veel vanuit verschillende eilandjes wordt gedacht en gewerkt, kunnen veel baat hebben bij dit programma.

1. De kracht van contact

Resultaat:

 • Bewustzijn van wat echt en respectvol contact met jezelf en anderen in de weg kan staan.
 • Ervaren hoe het anders kan.
 • Toepassen van het geleerde in de eigen invloedssfeer.

2. Teamtalent

Resultaat:

 • Bewustzijn van eigen en teamkracht.
 • Inzicht in overeenkomstige, verschillende en aanvullende talenten.
 • Kennis en begrip van verschil in rollen en functies.
 • Kennis en ervaren van vijf manieren van leiderschap.
 • Toepassen van het geleerde in de eigen invloedssfeer.

3. Teamkompas

Resultaat:

 • Herkennen van eigen en teamwaarden.
 • Vanuit de teamwaarden verbinding met de missie en visie van de organisatie.
 • Inzicht in de impact van het team.
 • Toepassen van het geleerde in de eigen invloedssfeer.

4. Teamfocus

Resultaat:

 • Inzicht in hoe gezamenlijk keuzes te maken naar aanleiding van de teamtalenten en het teamkompas.
 • Toepassen van het geleerde in de eigen invloedssfeer.
 • Opzetten van een stappenplan

5. Co-creatie

Resultaat:

 • Performance van het team wordt eenduidig.
 • Inzicht in de impact van het individu op het team.
 • Omgaan met conflicten.
 • Toepassing van vijf manieren van leiderschap.
 • Team weet hoe het gezamenlijk leert.
 • Toepassen van het geleerde in de eigen invloedssfeer.

6. Anker, Team Mastery 1

Resultaat:

 • Het geleerde en de besluiten zijn verankerd.
 • Impact op de ‘klant’ is helder.

7. Wereld, Team Mastery 2

Resultaat:

 • Een levende en lerende organisatie.
 • Impact op de wereld helder en groter.

Afhankelijk van de vraag, maken we deze workshops op maat. Uiteraard kan in een workshop van bijvoorbeeld 4 uur minder worden bereikt dan in 8 uur.

We hebben ervaring met dit programma in Nederland, Libanon en Ghana.

Zie voor de evaluaties van het programma Organisaties met Impact deze pagina.