Mijn werkwijze als leider

Voor iedere rol die ik kan vervullen (interimmanager, programma- of projectleider) beginnen we altijd met een oriënterend gesprek om de wederzijdse verwachtingen duidelijk te krijgen.

  • Wat is de vraag en wat is het probleem?
  • Vaak zit in de vraag al impliciet een oplossing verborgen. Wordt door die impliciete oplossing het probleem echt opgelost?

In mijn professionele leven is het zelden voorgekomen dat een opdracht na twee weken nog hetzelfde was als bij het eerste gesprek. Ik vind het daarom heel belangrijk om gezamenlijk te onderzoeken wat echt nodig is.

Vervolgens stel ik een strategie en/of een plan op waarin ik duidelijk maak hoe ik te werk denk te gaan.

Met mijn overtuigingskracht, besluitvaardigheid en strategisch inzicht ben ik in staat om complexe projecten en programma’s te leiden. Projecten waarbij:

  • draagvlak belangrijk is,
  • veel partijen (actoren, stakeholders) betrokken zijn,
  • het niet altijd duidelijk is hoe een bepaald doel bereikt moet worden,

vind ik een uitdaging.

Ik maak verbindingen tussen mensen, afdelingen, organisaties, onderwerpen, ideeën enz. Daarbij hanteer ik van nature een enthousiasmerende en coachende leiderschapsstijl, waarmee ik het beste uit mensen kan halen. Hierdoor krijgt ieder de kans te excelleren, hetgeen de samenwerking ten goede komt. Lees hier meer over mijn sterke punten.

In welke rol ook, ik zie altijd de mens en niet een object. Daarmee bedoel ik dat ik iedereen met respect behandel en diegene als persoon zie met zijn of haar belangen, wensen, angsten en perspectieven. Ook als ik een negatieve boodschap moet brengen, ben ik in staat om dat duidelijk te doen en tegelijkertijd de relatie goed te houden.