Mijn werkwijze als groepscoach

Ik ben opgeleid als Organization & Relationship Systems Coach (ORSC). Ik gebruik de werkvormen vanuit die opleiding, en ook andere die hebben bewezen dat ze goed werken. Zonodig ontwerp ik zelf werkvormen. Lees meer over ORSC op http://www.crrglobal.com/orsc.html.

De opdrachtgever en ik voeren eerst een kennismakingsgesprek om de aanleiding te bespreken en om de coachvraag helder te krijgen.

Vermoedelijk zal ik met (een aantal van) de betrokkenen een oriënterend gesprek willen voeren om een beeld te krijgen van de verschillende perspectieven op de situatie en de coachvraag.

Een ding is zeker: bij groepscoaching zitten we niet achter tafels. Je kunt je niet verstoppen. Ik breng graag wat dynamiek in de organisatiecoaching. Ik maak daarmee processen inzichtelijk, ik daag uit, hou spiegels voor en de lossere sfeer brengt vaak een andere dynamiek in een groep. We gebruiken hiervoor de ruimte om ons heen. In het geval er meer workshops volgen, geef ik opdrachten mee voor de tussentijd.

Het kan zijn dat al gekozen is voor een van de zeven workshops voor organisatiecoaching die onderdeel zijn van het programma dat ik samen met mijn samenwerkingspartners heb ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is dat meer maatwerk gewenst is. In een eerste gesprek kiezen we gezamenlijk voor de meest geëigende vorm. In alle gevallen snijd ik de werkvormen toe op de deelnemers en de organisatie of groep. Afhankelijk van de omvang van de groep(en) zal ik een of meer van mijn samenwerkingspartners betrekken.

Vanzelfsprekend is alles wat besproken wordt in de voorbereidende gesprekken en in de coachingsworkshops vertrouwelijk.