Mijn passie

Mijn passie? Mensen! Mensen met al hun talenten, eigenschappen, angsten, sterke en minder sterke punten. Ieder mens is bijzonder op haar of zijn eigen manier. Ieder mens streeft naar een vervuld leven. Een vervuld leven is een leven waarin we onze unieke talenten kunnen ontdekken, verder ontwikkelen én inzetten. We willen allemaal een leven waarin we onszelf ten volle kunnen ontplooien.

Hieraan wil ik graag een bijdrage leveren.

Daarom is mijn passie:

  • mensen aanmoedigen om hun persoonlijk leiderschap te ontdekken, het leiderschap over hun leven  (in iedere situatie) en over hetgeen zij echt in de wereld willen brengen;
  • mensen verschillende perspectieven te laten ontdekken en te leren waarderen (wat iets anders is dan het overal mee eens zijn);
  • mensen manieren te laten ontdekken om samen te leven en te werken op een manier die recht doet aan de waardigheid van iedereen.

Mijn levensfilosofie:

Mijn levensfilosofie maakt dat ik verder kijk dan mijn eigen belangen en de belangen van mijn directe omgeving. Ik zie snel de bredere implicaties voor de maatschappij en voor de wereld. Ik zoek naar manieren om deze inzichten aan anderen over te brengen.

Een respectvolle samenleving kan alleen worden gebouwd, als we respectvol met elkaar om gaan. Verschillende perspectieven zullen er altijd zijn, het gaat erom de ander te blijven zien als mens en niet als object, ook als je het niet met elkaar eens bent. We moeten onszelf en de ander tegemoet kunnen treden zonder angst, met respect voor wie wij zijn en voor wie de ander in essentie is. Laten we elkaar daar ontmoeten, in die gezamenlijke ruimte van het mens-zijn.