Mijn kracht

Mijn kracht ligt in:

1. Verbinden van mensen aan elkaar, aan een gezamenlijk doel

Van nature ligt mijn focus op de basisbehoeften van de ander en laat ik mij niet af- of misleiden door etiketten.

Mijn vermogen om verbinding te maken met mensen helpt mij om door de buitenkant van iemand heen te kijken om de mens te zien die hij of zij echt is. Intuïtief weet ik hoe individuen met heel verschillende werkwijzen en/of persoonlijkheden elkaar kunnen aanvullen. Ik neem andere perspectieven altijd in overweging waarbij ik het einddoel in het vizier hou. Het bouwen van teams gaat mij daardoor goed af.

2. Creatieve oplossingsroutes

Ik word gezien als een innovatief en origineel denkend persoon.

Door alternatieve oplossingsroutes te bedenken en te ontwikkelen, help ik anderen te zien dat er meer dan één manier is om een doel te bereiken en om tot consensus te komen.

3. Analytisch vermogen, vinden van de kern

Ik herken problemen en trends vaak eerder dan anderen. Mogelijkheden die veel anderen over het hoofd zien helpen mij bij het bedenken van alternatieve oplossingsrichtingen.

Uit ogenschijnlijke chaos kan ik snel de kern destileren. Hierdoor kan ik makkelijk overzicht bieden en houden.

4. Visualiseren, initiëren, plannen

Vanuit alleen een idee organiseer ik alles wat nodig is om een project op de rit te krijgen.

Ik stel een duidelijk plan van uitvoering op door het visualiseren van het gewenste eindresultaat en de stappen die nodig zijn om dat einddoel te realiseren.

5. Resultaatgericht realiseren, daadkrachtig, richting geven

De plannen en innovatieve ideeën van anderen zet ik om in actie. Creatieve en originele denkers kan ik goed ondersteunen door hun ideeën te concretiseren en realiseren.

Voor vraagstukken die zijn verzand in discussies, ontwerp ik een plan om de zaken weer in beweging te krijgen. Een van mijn sterke punten is het vermogen om beweging, stuwkracht en momentum in anderen te creëren. Hierdoor ben ik in staat mensen en projecten naar succes te leiden.

6. Strategisch denken en handelen

De voorgaande punten zijn de basis van mijn strategisch inzicht. Ik zie wat nodig is om in soms onduidelijke situaties tot het beoogde resultaat te komen en handel daar naar. Ik zoek altijd naar mogelijkheden om een belemmering om te zetten in een kans.

7. Acteren in politiek gevoelige en bestuurlijke omgevingen

Door bovenstaande eigenschappen en door mijn overtuigingskracht en besluitvaardigheid acteer ik makkelijk in politiek gevoelige en bestuurlijke omgevingen. Hierdoor ben ik in staat om complexe projecten en programma’s te leiden, waarbij draagvlak belangrijk is en veel verschillende partijen betrokken zijn; ook als niet duidelijk is welke weg bewandeld moet worden om een bepaald doel te bereiken.

Karakter

Mijn kracht en mijn karakter vullen elkaar goed aan. Ik blijf kalm en bewaar de rust bij onverwachte, kritische en chaotische situaties. Door mijn flexibiliteit herstel ik snel van tegenslag.

Ik luister en adviseer. Door het stellen van onderzoekende vragen, stuur ik de gedachtengang van anderen. Omdat ik vind dat mensen er echt toe doen, luister ik aandachtig naar wat iemand te vertellen heeft. Ik zoek steeds naar mogelijkheden waarmee mensen hun talenten kunnen gebruiken om problemen op te lossen.

Ik moedig mensen aan om hun echte en ware zelf te zijn en daarop te durven vertrouwen. Ik kan mensen aanzetten tot het omzetten van een idee in iets tastbaars.

Mensen die worstelen met onzekerheid van verandering of mensen die op het punt staan een belangrijke beslissing te nemen, help ik hun stress te verminderen. Hierbij komt mijn kalmerende invloed goed van pas.