Keten van impact

Temidden van alle gebeurtenissen in de wereld, is het niet moeilijk om me machteloos te voelen. Machteloos omdat ik me in mijn eentje te klein voel om al dat leed, verdriet en geweld het hoofd te bieden. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat het een keuze is om me machteloos te voelen. En ik realiseer me ook dat mijn impact in de wereld niet ‘groots en meeslepend’ hoeft te zijn. Ook in mijn eigen omgeving, of door kleine acties heb ik impact in de wereld. Een vriendin motiveerde mij om het onderstaande verhaal op mijn website te delen, omdat ze het inspirerend vindt. Bij deze!

In 2016 heb ik het voorrecht gehad om met een paar anderen een persoonlijk leiderschapstraining en groepscoaching te geven aan de ngo Beam in Libanon. Het team van Beam werkt onder meer Syrische vluchtelingen-kinderen.
Na de derde training was er uiteraard een afsluitingsceremonie, waarbij iedere deelnemer een certificaat kreeg. Aan die ceremonie heb ik nog iets, voor mij symbolisch, toegevoegd. Ik kwam ergens stenen tegen die waren ingepakt in een laagje vilt. Iedere steen kostte € 1. Voor € 7 kan een jongen in Kenia een week naar school, waar hij doordeweeks ook kost en inwoning ontvangt. De stenen zijn gemaakt door Ankje Frouws.

Ik heb 10 stenen gekocht, voor iedere deelnemer van Beam een. Voor de uitreiking van de certificaten heb ik een gedicht voorgelezen: het door mij in het Engels vertaalde lied De Steen van Bram Vermeulen (voor de tekst, zie hier onder).
Alvorens het certificaat in ontvangst te nemen, kreeg iedere deelnemer een kaartje met het gedicht erop en een steen. Deze korte ceremonie had veel impact op alle aanwezigen en de steen als symbool bleek voor de teamleden van Beam veel betekenis te hebben.

Wat ik achteraf toch wel bijzonder vind, is de ‘keten van impact’:
Ik geef een leiderschapstraining aan het team Beam in Libanon, zodat zij sterker staan in hun omgeving en werk. Door hun werk hebben zij impact op veel Syrische vluchtelingenkinderen en hun families.  In Nederland koop ik stenen, gemaakt door een vrouw die een jongen in Kenia kent die zij wil helpen. De jongen kan van de opbrengst van de stenen voor Beam anderhalve week naar school, met kost en inwoning.

Libanon, Kenia, Nederland: het waren toch maar kleine stenen…

De Steen – Bram Vermeulen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld van sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.