Ik ben er voor jullie!

Voor organisaties die:

 • willen excelleren;
 • merken dat iets het team in de weg staat;
 • meer willen dan ze nu doen;
 • iets voor de wereld willen betekenen;
 • weer de “jonge honden spirit” willen voelen van het begin;
 • gaan fuseren of samenwerken;
 • zijn verzand in discussies en geblokkeerd zijn geraakt.

Voor organisaties waar:

 • de onderdelen losse eilanden lijken en meer willen of moeten samenwerken;
 • het nodig is c.q. de wens bestaat om te bouwen aan begrip en wederzijdse steun;
 • men de verbanden wil zien tussen talenten, acties, missie en successen;
 • vertrouwen moet worden hersteld.

En voor:

 • samenwerkingspartners of stakeholders bij wie consensus en draagvlak nodig is;
 • creatieve en innovatieve organisaties;
 • nieuwe initiatieven, die moeten worden omgezet in concrete actie;
 • nieuwe organisaties of ondernemingen;
 • nieuw op te zetten teams.

Herken je hiervan iets binnen jouw team of organisatie? Neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingesprek.