Archief van
Maand: oktober 2016

Het begint met de mens

Het begint met de mens

het-begint-met-de-mensZonder mensen zijn er geen organisaties, sportverenigingen en scholen. Zonder mensen hebben deze instellingen geen werknemers, geen klanten, geen sporters en geen scholieren. Het begint niet met een bedachte organisatie, het begint altijd eerst met de mens.

Een organisatie ontstaat vaak klein, dan zijn er niet zoveel formele regels nodig. Zodra een organisatie groeit, ontstaat er behoefte aan duidelijke afspraken. Regels en formats, protocollen, procedures en modellen zijn gemaakt om werk en samenwerking te stroomlijnen en makkelijker te maken. En vaak maken ze de werkelijkheid begrijpelijker. Al deze structuren zijn bedacht. Natuurlijk is het belangrijk om protocollen en procedures te hebben omdat die het voertuig zijn van de afspraken die zijn gemaakt, maar ze zijn niet de waarheid. Modellen van bepaalde aspecten in organisaties, zoals strategie, technologie, structuur, personeel, kunnen makkelijk zijn om de wereld te duiden, maar ze zíjn niet de werkelijkheid. In mijn inmiddels lange werkzame leven heb ik me niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de focus vaak ligt op het volgen en goed toepassen van de regels, waarbij vergeten wordt dat het uiteindelijk altijd over mensen gaat.

Ik denk wel eens dat wij mensen ook bedacht zijn; bedacht door onszelf doordat we ons aanpassen aan de culturen in ons gezin, op onze school, in onze wijk en stad, in ons land. Samenlevingsverbanden bestaan ook uit structuren, geschreven en ongeschreven regels. We leren ons aanpassen aan wat anderen van ons willen, aan wat wijzelf denken te willen zodat we passen in een structuur, in een hokje.

Ik wil niet gezien worden als object dat in een hokje of model in het hoofd van een ander past en ik wil ook de ander niet zien als object door hem of haar te stoppen in het hokje in mijn hoofd. Ik wil gezien worden als mens en ik wil de ander ontmoeten als mens. Dat betekent dat ik verder wil en moet kijken naar die echte mens tegenover mij, met al haar of zijn aangeboren talenten, aanleg, bijzondere eigenschappen, sterke en minder sterke punten. En laat ik vooral niet vergeten te kijken naar de echte mens die ík ben. Dat betekent dat ik moet willen en durven kijken; dat ik moeite doe om de ander te ontmoeten en leren kennen zonder oordelen en met respect.

Weten we nog wie we zijn, diep van binnen? Mijns inziens beperken we vaak onze mogelijkheden door onszelf en de ander in een hokje te plaatsen en ons handelen en onze verwachtingen daarop te baseren. Wat een verspilling van het potentieel dat we als mens in ons hebben! Stel je eens een samenleving voor waarin iedereen zijn of haar talenten wil en kan benutten; waarin het gewoon is om de ander aan te spreken op zijn of haar talenten. Ik denk dat we dan beter samenwerken, dat we gezamenlijk prachtige resultaten zullen bereiken! Het resultaat zal veel meer zijn dan de som der delen.

Nieuwsgierig zijn naar wie daar echt is: hier in mijzelf, daar in jou. Wie is de ander, daar tegenover mij, daar tegenover jou? Zie je een object of een mens?

Wie zie jij?


Als je wilt reageren op deze tekst, dan kun je dat doen op de Facebook groep Personal Leadership. Daar kun je je reactie schrijven, je gedachten, je inzichten etc. En je kunt met elkaar (en met mij) in gesprek gaan over de onderwerpen van mijn schrijfsels.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

universumVermoeiend en verwarrend vond ik het idee dat ik niet wordt gezien als ik niet heel luid roep: ‘hier ben ik’ of ‘hierin ben ík de beste’. En misschien klopt dat ook wel. Ik kan niet verwachten dat, als ik mij onder een steen verschuil omdat ik dit allemaal eng vind of er gewoon geen zin in heb, anderen mij wel zullen zien.

Maar wat laat ik eigenlijk zien aan mijzelf? Hoe kan ik mijn leven echt betekenis geven als ik mijzelf niet zie? Ontdekken en erkennen van wie ik echt ben en wat ik in de wereld wil brengen, is nog niet zo eenvoudig. En mij niet laten leiden door wat anderen vinden of verwachten al helemaal niet. Voor mij was en is dat een ontdekkingstocht, waarin het nemen van mijn persoonlijk leiderschap voor mij de sleutel is.

Ik wil zelf leiderschap nemen over wat ik doe en over wat ik in de wereld wil brengen. Ik wil mijn eigen pad lopen, niet dat van een ander. Het gaat er niet om wat een ander doet of vindt, het gaat erom wat ik doe. Ontdekken en erkennen van mijzelf begint met eerlijk te zijn tegenover mijzelf.

Persoonlijk leiderschap is voor mij: de moed hebben te ontdekken wie ík ben en waarvoor ik sta, de moed hebben mijn eigen pad te ontdekken en te lopen en zelf het heft in handen te nemen bij alles wat ik doe in het leven. Mijn persoonlijk leiderschap gaat over het ontdekken en erkennen van het unieke in mij. Ik ben uniek, net als ieder ander. Niemand is er bij gebaat als ik mijn licht onder de korenmaat zet. Schijnen en stralen wil ik, met al mijn talenten! En dat is niet arrogant. Dat is accepteren wie ik ben, met al mijn talenten, leuke en minder leuke eigenschappen Dat is ook onder ogen zien wat het leven mij heeft gebracht aan mooie en minder mooie ervaringen en wat ik daarvan heb geleerd. En dat is accepteren van de mens die ik daardoor ben geworden en die nooit ‘af’ zal zijn. Er blijft veel te ontdekken en ontwikkelen in mijzelf en in de relatie tussen mijzelf en de wereld.

Mijn persoonlijk leiderschap gaat over het zo open en eerlijk mogelijk in het leven staan, open relaties met mezelf en met anderen. Het gaat over respectvol omgaan met mijn mens-zijn en met het mens-zijn van anderen; respectvol voor alle twijfels en perspectieven die er zullen zijn en voor onze reactie daarop. Mijn persoonlijk leiderschap gaat over het bewustzijn van alles dat in de weg kan staan van een respectvolle relatie met mijzelf en met anderen. Ik zal mijn uiterste best doen en ik weet dat ik geregeld zal falen en weer opnieuw beginnen.

Ik hou bij mijzelf wat van mij is. Ik laat bij jou wat van jou is. In de ruimte daartussen zullen wij elkaar ontmoeten, zonder oordeel en met respect voor het unieke van beiden.

Hoe ziet jouw persoonlijk leiderschap eruit?


Als je wilt reageren op deze tekst, dan kun je dat doen op de Facebook groep Personal Leadership.
Daar kun je je reactie schrijven, je gedachten, je inzichten etc. En je kunt met elkaar (en met mij) in gesprek gaan over de onderwerpen van mijn schrijfsels.